Vad för sorts personer är Scientologins

frivilligpastorer?

Programmet för frivilligpastorer lanserades för över trettio år sedan, som ett svar på en vädjan från Scientologins grundare, L. Ron Hubbard.

Efter att ha märkt en enorm nedgång i samhällets moraliska och etiska nivå och, som en följd av detta, en ökning av droger och brottslighet, skrev L. Ron Hubbard: ”Om man inte tycker om brottslighet, grymhet, orättvisor och våld i det här samhället kan man göra någonting åt det. Man kan bli FRIVILLIGPASTOR och hjälpa till att civilisera samhället, ge det samvete, vänlighet, kärlek, och frihet från lidande genom att i det ingjuta pålitlighet, anständighet, ärlighet och tolerans.” Ta reda på mer >>

Scientologins frivilligpastorer

GRATIS ONLINE-KURSER

Scientologi erbjuder praktiska lösningar för att hjälpa dig att förbättra villkor i ditt eget liv och för människorna i din omgivning. Alla praktiska tekniker som används av frivilligpastorer har hämtats från kapitlen i Scientologi-handboken Tillsammans ger dessa kapitel alla verktyg du behöver för att konfrontera och lösa praktiskt taget alla situationer i livet: från att lösa äktenskaplig osämja till att hjälpa en vän bli fri från droger och leda ett företag med optimal framgång.Ta reda på mer >>

NYHETER – SCIENTOLOGINS FRIVILLIGPASTORER I VERKSAMHET

Nashville, Tennessee, 26 maj, 2010 – Det första veckoslutet i maj svämmade Cumberlandfloden över och översvämmade staden Nashville. Inte bara låg hela områden under vatten, utan rekreationsområden, restauranger och hotell översvämmades av vatten och gyttja. Borgmästaren Karl Dean har förutspått att saneringsarbetet kommer att kosta 1,5 miljarder dollar och hjälpinsatserna kommer att fortsätta i månader.Ta reda på mer >>